Introduktion

Företaget startades 1955 av LAR/MSA Sten Erik Nilsson. Sedan starten har vi arbetat med projekt som villaträdgårdar, begravningsplatser och parker. Vi har även utfört landskapsinventeringar, trädvårdsplaner och växtetableringar.

Vi har kompetens inom CAD och GIS.